Què és l’Anella?

La digitalització crea nous reptes tecnològics per les empreses però també oportunitats per desenvolupar nous models de negoci. L’Anella Industrial és un col·laboratori que ha facilitat el procés d’innovació a les empreses catalanes.

L’Anella Industrial agrupa a enginyeries, empreses fabricants (OEM i TIER1), proveïdors tecnològics, associacions, centres d’investigació, Universitats i govern amb l’objectiu d’identificar, desenvolupar i promocionar millors pràctiques a l’entorn de la Industria 4.0 o Internet Industrial.

En el procès d’innovació oberta, les empreses i tota la cadena de valor participen activament detectant les necessitats que difícilment podria resoldre una empresa per si mateixa, es creen grups multidisciplinars per crear i construir solucions col·laboratives que ajudin a les empreses a aconseguir els objectius de negoci.

L’Anella Industrial és una comunitat oberta als diferents sectors estratègics de Catalunya (definits en el RIS3CAT) que actua com a coordinador i catalitzador de la col·laboració entre empreses.

El col·laboratori ha de proporcionar una infraestructura perquè les petites i mitjanes empreses de la comunitat puguin provar solucions avançades que els permeti incrementar la competitivitat, millorar l’eficiència dels processos i incrementar els beneficis.

Plataforma Industrial 4.0

La Plataforma Industrial 4.0 (https://pi40.i2cat.net/) és un Marketplace de serveis digitals que permet a les empreses l’accès a noves tecnologies a un cost assequible i disminueix les barreres d’entrada a nous entrants a l’ecosistema.

Els serveis de la Plataforma Industrial 4.0:

  • Conduir la innovació mitjançant la creació de casos d’ús i de laboratoris.
  • Facilitar la infraestructura que permeti testejar solucions en entorns reals.
  • Promocionar casos d’èxit i facilitar fòrums per compartir les millors pràctiques i els resultats.
  • Facilitar l’adopció de noves tecnologies a empreses PIMEs.
  • Participar en fòrums i organismes internacionals pel desenvolupament d’estàndards.

Si tens un repte digital per la teva empresa o per la teva cadena de valor, o bé ets un proveïdor de tecnologies digitals que vols oferir els teus serveis a un ecosistema d’empreses contacta amb l’AI!
O bé, si ets una empresa que vols innovar o adoptar solucions digitals i no saps com fer-ho fes-te membre i comença a crear en col·laboració!

Més informació a http://plataformai40.com/