XARXA OBERTA

Xarxa Oberta és una concessió del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) per proporcionar al govern autonòmic de Catalunya una xarxa neutre de telecomunicacions de gran ample de banda basada en fibra òptica i amb l’objectiu de connectar 745 seus de la Generalitat.

Serveis que ofereix

La missió de Xarxa Oberta és fomentar la creació de Xarxes de Nova Generació a Catalunya oferint serveis de gran ample de banda. Aquesta iniciativa pretén homogeneïtzar els preus dels serveis de fibra òptica arreu del territori fomentant la competència a les zones amb poques infraestructures. És per això que Xarxa Oberta  té la visió d’esdevenir la companyia de serveis de telecomunicació a Catalunya que faci realitat la plena cohesió territorial, eliminant el factor distància com a condicionant diferenciador, oferint serveis de telecomunicació de nova generació a totes les comarques més desfavorides en matèria de telecomunicacions.

ACTIVITATS I INTERÉS EN L'INDUSTRIA 4.0

Xarxa Oberta neix per proporcionar connectivitat de gran ample de banda a seus de la Generalitat de Catalunya. Per altra banda, l’excedent de capacitat de la xarxa es posa a disposició del mercat majorista d’operadors de telecomunicacions. Aquesta oferta majorista es regirà segons criteris de neutralitat, transparència i homogeneïtat i en base a les normes regulatòries de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

En l’actual escenari econòmic i de transformació digital, cada vegada més, les empreses han de treballar enxarxades, amb l’objectiu de millorar l’eficiencia dels processos industrials i estar connectats amb els seus clients i col·laboradors, és en aquest punt on una bona connectivitat esdevé un element clau i imprescindible.

La naturalesa dels Serveis que proveix Xarxa Oberta i la seva capil·laritat territorial la converteix en un agent clau per proveir connectivitat a diferents empreses i agents econòmics del país mitjançant els més de 60 operadors finalistes que actualment son clientes de la xarxa.

Informació de contacte

Avinguda Diagonal 177 planta 3 –  08018 –  Barcelona

Joan Cervera Martínez

jcervera@xarxaoberta.cat

935579821 / 675783003

http://www.xarxaoberta.cat/