Motivació

Xarxa Oberta disposa d’una xarxa de fibra òptica a gaire bé 300 municipis de Catalunya. Aquesta xara es comercialitza al mercat majorista, oferint serveis als principals operadors de telecomunicació. En aquest escenari, i coneixedors de la necessitat de serveis de connectivitat d’alta capacitat per part dels membres de l’anella Industrial, de forma proactiativa contactem amb clients i operadors per tal d’explorar la possibilitat de proveir aquest servei.

Objectiu

Millorar la connectivitat d’alguns dels principals membres de l’Anella Industrial per tal de facilitar la comunicació entre clients i proveïdors de serveis.

Solució tecnológica

A través de la xarxa de Fibra òptica de Xarxa Oberta s’arriba a clients estratègics com Idiada, el Circuit de Catalunya o la Seat, i es proveeix de serveis d’alta capacitat (entre 100Mb i 10Gb). Solució inclou la instal·lació d’un equip a seu de client (CPE) que facilitat la monitorització manteniment del servei.

Model de negoci

La viabilitat del model de negoci ha estat possible gracies a la col·laboració de tots els agents involucrats (Xarxa Oberta, Operadors i clients) per a cobrir la inversió necessària per fer arribar la fibra a aquests centres de referència.

Resultats

El resultat es una connexió de molt alta capacitat, escalable fins 10Gb, robusta i molt fiable que millora considerablement el model de relació entre client-proveïdor.

Estat actual

Operatiu per Idiada, Seat Martorell i Circuit de Catalunya.