CIMALSA

CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya que promociona, gestiona i administra centrals integrades de mercaderies.

Serveis que ofereix

CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d’infraestructures i centrals per al transport de mercaderies i la logística.
CIMALSA té com a missió oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la seva competitivitat.

ACTIVITATS I INTERÉS EN L'INDUSTRIA 4.0

La voluntat de CIMALSA és la de sumar la seva aportació a la d’altres infraestructures amb participació pública a Catalunya, com la xarxa de carreteres, els ports, les zones d’activitats logístiques, els aeroports o els ferrocarrils.

Informació de contacte

Carrer de Còrsega, 273 – Barcelona –  08008

Isidre Gavin

igavin@cimalsa.cat

http://www.cimalsa.cat/