Història de les TIC en la indústria catalana
Des de l’inici, l’Anella sempre ha buscat potenciar l’ús de les TIC com a palanca per la millora de la competitivitat de la indústria catalana.

L’Anella Industrial neix amb l’objectiu de realitzar un desplegament punter d’infraestructures de telecomunicacions per la interconnexió de sectors empresarials i recursos d’alt nivell tecnològic.

A l’any 2006 l’Anella Industrial va ser engendrada sota l’òptica de la Triple Hèlix formada per l’Administració, el sector privat i les universitats i centres de recerca, el projecte pretenia potenciar la connectivitat i l’ús competitiu de les TIC a sectors empresarials claus pel país, aprofitar els recursos ‘R+D+i’ i ‘know-how’ de l’Anella Científica, i també facilitar l’accés a serveis tals com la supercomputació, i esdevenir una acció efectiva vers la deslocalització present en alguns sectors.

Els organismes impulsors del projecte han estat:

  • L’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB)
  • El Col·legi/Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC/AEIC)
  • La fundació i2CAT